Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv. Stiftelsen forvalter midler som stammer fra Oslo Kvinnelige Handelsstands forening som ble stiftet i 1890.

Søknadsfrist for å innlevere søknad er:
15. mars 2025

Hva gjør vi?

Oslo Handelstands Forenings Stiftelse deler ut stipend med inntil kr 250.000, som fordeles på en eller flere søkere.

Hvem kan søke?

Vi kan dele ut midler til forening/institusjon i Oslo og til kvinner hjemmehørende i Oslo som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer.