Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv.

Søknadsfrist for å innlevere søknad er:
15. mars 2024

Hva gjør vi?

Oslo Handelstands Forenings Stiftelse deler årlig ut stipend med inntil kr 120.000, som fordeles på en eller flere søkere.

Hvem kan søke?

Midler kan utdeles til forening/institusjon i Oslo og til kvinner hjemmehørende i Oslo som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer. 

Hvordan fordeles?

En komité på 2 medlemmer gjennomgår søknader som er kommet inn til Stiftelsen innen søknadsfristen. Komiteen avgir sin innstilling til Stiftelsens styre, som i møte fatter vedtak om utdeling av stipend.