Søknad

Hva ønsker vi av informasjon i søknaden?

Navn:
Adresse(hjemme/jobb):
Mailadresse:
Person og/eller org-id:
Skattekommune:

Ønsket søknadsbeløp:

Utdannelse og annen bakgrunn:
(praksis, interesser, kompetanse, nettverk etc.)

Bakgrunn for søknaden:
(oppstart av firma, videreutdannelse, utvidelse, markedsføringstiltak,”fra ide til marked”, kjøp av utstyr med mer).

Forretningsidè/studieplan etc:
(mål med studiene, visjon, mål, tidsplan, produkt med mer.)

Budsjett:
(antatt totale kostnader, inkl. evt. reisekostnader og inntekter ). Vurder selv hvilken tidshorisont det er naturlig å presentere.

Finansieringsplan:
(oversikt over andre stipend/legat man har søkt/ønsker å søke, egenkapital, lånefinansiering etc.)

Egen økonomi:
(evt. ligning siste 2 år og/eller resultat sist 1-2 år dersom selskapsdrift. 
Evt. forsørgeransvar, gjeldsbelastning m.m.)

Eventuelle referanser:

Andre opplysninger som kan være relevant for søknaden:

Søknad og vitnemål/attester må sendes på epost til: mlundsteen4@hotmail.co