Orientering til søkere

Oslo Kvinnelige Handelsstands Forenings Stiftelse har som formål å bidra til å ivareta den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo på en måte som er tilpasset dagens samfunnsliv. 

Midler kan utdeles til forening/institusjon i Oslo og til kvinner hjemmehørende i Oslo som etter sitt yrke tilhører handelsstanden, herunder kvinner ansatt ved private og offentlige kontorer. 

Stiftelsen har en grunnkapital på kr. 8 290 160,-.

Søknadsfrist for å innlevere søknad er 15. mars.

Formål som Stiftelsen kan tilgodese er blant annet å yte økonomisk bistand til:
  1. Kvinner som ønsker å etablere eller drive egen næringsvirksomhet
  2. Kvinner som ønsker støtte til merkantil utdannelse/forskning
  3. Foreninger og institusjoner som etter sitt formål ivaretar den kvinnelige handelsstands interesser i Oslo

Det deles ut stipend med inntil kr 120.000, som fordeles på en eller flere søkere. Stiftelsens styre fatter vedtak om utdeling av stipend.

Søkerne blir kontaktet om tildelingen. Stiftelsen inngir lønns- og trekkoppgave på utbetalingen. 

De siste årene har det vært stilt som forutsetning for stipend at mottagerne gir en muntlig presentasjon av prosjektet og det arbeid som er utført ved hjelp av stipendet for stiftelsens styre. Vi vil gjerne høre om hva de største utfordringene har vært og hva som har vært effektive mestringsstrategier.